Blogg

Vad innebär det att vara datadriven?

Många pratar om “datadrivet”, men begreppet kan definieras på många olika sätt. För att få en gemensam förståelse kring varför ni ska arbeta datadrivet i er organisation, är det viktigt att det finns en samsyn både hos ledningen och i hela organisationen. En samsyn kring vad det faktiskt innebär för er att vara datadrivna. I denna bloggpost förklarar vi på Accigo vad vi menar med datadrivet och ger er samtidigt ett par insikter i vad det innebär att vara en datadriven organisation.

Datadrivet handlar till stor del om att använda data för att fatta faktabaserade och proaktiva beslut, både stora och små. Genom att arbeta datadrivet kommer ni få bättre koll på hur organisationen lever upp till mål och KPIer. Ni kommer dessutom kunna agera snabbare och effektivare på eventuella avvikelser (exempelvis inom omsättning) och på så sätt hela tiden styra verksamheten mot sina mål.

För att kunna använda data på rätt sätt krävs det att organisationen är redo och att det finns ett förtroende och en förståelse för värdet av att använda data. Först och främst måste alla ha ett förhållningssätt till att fatta beslut baserat på data. Det måste dessutom finnas tydliga processer för hur data ska stödja organisationens alla beslut. Kort och gott; det datadrivna förhållningssättet måste genomsyra kulturen i hela organisationen. Alla måste våga ifrågasätta, utmana och prova nytt med data som underlag. En bra datadriven kultur främjar ständigt lärande och värdesätter nyfikenhet. Bland annat  genom att använda sig av nyvunna insikter som både är här och nu, och samtidigt kunna blicka framåt.

Ladda ner vår guide!  Fyra steg till att jobba mer datadrivet  I denna guide delar vi med oss av våra allra bästa tips på hur du börjar din  datadrivna resa och kommer igång på riktigt. Hämta guiden

Även erfarenheter är en typ av data

En detalj många missar när det gäller datadrivet är att även erfarenheter är en typ av data som med fördel ska användas. Data finns i både strukturerad och ostrukturerad form, där erfarenheter och tidigare händelser är data av mer ostrukturerad karaktär. En nyckel till framgång är att bygga insikter på data oavsett om formen är strukturerad eller ostrukturerad. Det kan exempelvis handla om att kombinera historisk data med egna erfarenheter i beslutsfattandet.

När det datadrivna förhållningssättet används genom hela värdekedjan

En organisation som är datadriven använder det datadrivna förhållningssättet genom hela värdekedjan. Från verksamhetsstyrningen, produktutvecklingen, försäljningen och kundförståelsen hela vägen till det operativa arbetet. Hur, undrar du? Det ska vi förklara.

Verksamhetsstyrning -  Med KPIer som underlag för att följa upp på verksamhetsmål och en handlingskraftig strategi för olika scenarion beroende på hur utfall förhåller sig mot prognos, möjliggörs ett agilt och proaktivt beslutsfattande som styr verksamheten i rätt riktning (mot ökad lönsamhet, bättre omsättning med mera).

Produktutveckling - Utveckling av nya produkter & tjänster utvärderas baserat på olika KPIer. Det kan exempelvis handla om att utvärdera den förväntade nyttan av en förändring. Något som kan göras med så kallade A/B-tester. Säg att ett bolag som säljer produkter online vill öka sin konverteringsgrad i webbshopen. En åtgärd skulle då kunna vara att göra en förändring i användargränssnittet i samband med checkout-steget. Den förändringen kan de sedan A/B-testa för att se om det leder till en ökad konvertering eller inte.

Försäljning - Med en datadriven process kan du följa potentiella kunder, “leads”, i sina köpresor och kontinuerligt bedöma den potentiella lönsamheten. Det ger dig möjligheten att prioritera de leads som ger "Best value for the buck".

Kundförståelse - En datadriven strategi för nyblivna kunder innebär att du kan segmentera deras olika preferenser, anpassa utbudet och rikta marknadsföringen för en personligare upplevelse. Du kan identifiera de som riskerar att falla bort och agera på ett sätt som gör att de väljer att stanna. Dessutom har du förmåga att fånga upp, och agera på, viktiga trender hos dina kunder. Exempelvis förändrade preferenser och nya köpmönster. 

Operativa funktioner - Genom att sätta upp tydliga mätpunkter som indikatorer inom olika affärsenheter får du en bättre inblick i hur respektive enhet presterar. Din HR-avdelning kan exempelvis mätas på antalet genomförda intervjuer och rekryteringar per månad.

Samsyn är första steget

Vissa organisationer har kommit långt och lyckats implementera ett datadrivet arbetssätt i samtliga delar av verksamheten. Andra organisationer utforskar fortfarande möjligheterna. Men startpunkten är ofta densamma; att skapa en samsyn i vad det innebär för just er organisation att vara datadriven. 

Oavsett var du och din organisation befinner er i processen att bli datadrivna ska ni alltid komma ihåg följande: Att vara datadriven handlar till stor del om att ha ett datadrivet förhållningssätt till alla former av beslutsfattande och att använda styrkan av data i alla verksamhetens delar. Dessutom innebär det att ni har ett förtroende och en förståelse för värdet av att använda data. Ni har även en intern kultur som tillåter ständigt lärande och som förespråkar nyfikenhet på vad data kan göra för er.

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen