Blogg

AI och datadrivna beslut för insamlingsorganisationer

Har du hört talas om AI och datadrivna beslut för organisationer i insamlingsbranchen? Jobbar du i den branschen och har funderat på om att det är framtiden för er organisation? Här kan du ta del av våra tips för att påbörja arbetet mot att jobba mer datadrivet.

Anledningarna till att arbeta datadrivet är många, och den främsta är att era medlemmar och givare helt enkelt förväntar sig det. För att hålla sig aktuell behöver ni kommunicera med era givare på ett sätt som attraherar dem, och anpassa er information med det som är intressant för just den gruppen. För många kan detta vara en självklarhet, men vägen dit behöver inte vara lika självklar.

Om er organisation står inför ett arbete med att få en samlad kundbild, eller om ni redan har gjort denna resa och nu har en samlad kundbild, då och endast då har ni rätt förutsättningar för att arbeta mer datadrivet. En samlad kundbild innebär att all data finns i ett och samma system. Ni har alltså inte informationen om era givare utspridd med demografisk data i ett system, e-postadresser i personliga excellistor och mailresponser i ett tredje verktyg. Allt ska vara snyggt samlat i samma system för att ha rätt förutsättningar för att börja arbeta mer datadrivet.

Vår expert Tommy Högström på vårt dotterbolag Applai har tagit fram en modell med fem steg för att påbörja arbetet att arbeta mer datadrivet. Stegen nedan kan alla organisationer ta till sig, oavsett hur långt eller kort i resan mot att jobba mer datadrivet man har kommit.

1.     Formulera målbild

Det första steget är att ta fram tydliga affärsmål, strategiska initiativ och insiktsbehov. Fundera speciellt på insiktsbehov, vad är er organisations egentliga behov? Behöver ni föryngra er, öka konverteringen av givare eller öka antalet medlemmar?

Viktiga frågeställningar att ta med sig kan vara ”Vilka givare är mest värda?”, ”Var, när och hur ska vi kommunicera?” och ”Hur segmenterar vi våra givare?”.

Ett konkret exempel på målbild skulle kunna vara ”Vi vill erbjuda våra kunder personlig kommunikation och på så sätt minska kundbortfallet”.

2.    Identifiera förmåga

Identifiera vilka förmågor er organisation behöver för att uppnå ovan målbild och effekt.

Om er organisation vill kunna effektivisera marknadsprocesser och utveckla givarens upplevelse då behöver ni ställa er frågorna: Vilka är våra givare och vad intresserar dem, varför är de givare, vilka är de mest värdefulla givarna, varför hoppar vissa av, vilka kommer hoppa av, vad och när bör vi kommunicera?

3.     Kartlägg data

Sammanställ vilken data ni har. Vad är relevant och vad finns tillgängligt? Har ni de interna processerna och den arkitektur som krävs? Om inte, vad saknas för att komma dit?

Förslagsvis kan ni dela upp er kartläggning i fem olika dimensioner.

  • Första dimensionen är CRM & sälj: vilken data ni har kopplat till demografi & transaktioner?
  • Andra dimensionen är digitalt beteende: vilka möjligheter har ni för att följa upp intressen och eventuella flaskhalsar i era kampanjer?
  • Tredje dimensionen är kundsupport: både de som ringer in och de som kontaktar er på andra sätt, vilka ärenden kontaktar de er för och hur nöjda är de med er som organisation?
  • Fjärde dimensionen är marknadsföring: hur väl responderar givare och prospekts på er marknadsföring, får ni bra engagemang eller hög grad av konvertering?
  • Femte dimensionen är undersökningar: gör ni kundnöjdhetsundersökningar och har ni data på Churn i era system?

4.    Generera insikter

När ni kommer till fjärde steget i implementation av mer datadrivet arbete är det dags att besvara era identifierade frågeställningar ovan. Detta genom att applicera business intelligence verktyg och prediktiv analys (Machine learning, AI) på den data som har identifierats. Det är viktigt att våga lita på sin data och inte utgå från historien och förutfattade meningar. Det är lätt att tro att man känner sina givare, men resultatet kan komma att överraska er!

5.     Implementera åtgärder

När de fyra ovanstående punkterna är uppfyllda är det dags att implementera åtgärderna internt i er organisation.

Lycka till! Kontakta oss så hjälper vi er på vägen!

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Baserat på kategorierna

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen