Blogg

Checklista: Kan du fatta datadrivna beslut?

Som en konsekvens av digitaliseringen är möjligheten att arbeta mer datadrivet något som många organisationer prioriterar just nu. De flesta har förstått storheten i att gå från beslut fattade med ett finger i luften till att backa upp besluten med data. Många företagsledare vi träffar vill komma vidare med sitt datadrivna arbetssätt men vet inte riktigt om de (och organisationen) kan. För att komma vidare brukar vi använda, bland annat, dessa fem punkter för att se om de är redo att fatta datadrivna beslut.

1. Är det tydligt varför ni behöver bli mer datadrivna?

De flesta saker vi gör behöver ett tydligt syfte kring varför vi vill göra det. Så är även fallet med att arbeta datadrivet. Annars finns risken att tappa fokus längs vägen. 

Många företag brukar landa i ett "varför" som stämmer in på någon av dessa tre:

  • Konsekvenserna av att inte agera proaktivt i förhållande till när konkurrenterna gör det?

  • Vilka blir nyttoeffekterna? Effektivare processer för beslut? Ökad försäljning/omsättning?

  • Bättre beslut som styr verksamheten mot målen   

Känner du igen dig i någon av dessa? Bra! Då har du förmodligen koll på ert "varför". Om du inte känner igen dig i någon av dessa måste du fundera på varför ni vill bli mer datadrivna, vad ni ser för nytta.

Ladda ner vår guide!  Fyra steg till att jobba mer datadrivet  I denna guide delar vi med oss av våra allra bästa tips på hur du börjar din  datadrivna resa och kommer igång på riktigt. Hämta guiden

2. Har ni en IT-arkitektur som möjliggör skalbarhet inom data & analys?

Ur ett IT-perspektiv betyder skalbarhet utbyggbarhet utan allvarlig försämring av prestanda. God skalbarhet inom IT betyder att något kan expandera utan att fungera sämre. Exempelvis möjligheten att lagra data utan att riskera brist på utrymme, eller att fler analyser och rapporter kan framställas utan att rapporterna upplevs långsamma och sega. 

För att veta om er IT-arkitektur håller för era krav måste ni börja med att förstå vilka krav ni kommer ställa på IT-arkitekturen:

  • Vilka krav ställer verksamhetens målbild på informationsbehovet? 

    • Vet jag hur detta kommer påverka vår datainsamling?

Om du svarar ja på de ovanstående frågorna blir följdfrågan:

  • Vet jag vilka förutsättningar som behövs för att IT-arkitekturen ska kunna stötta oss i resan mot våra verksamhetsmål? Exempelvis hur mycket information kommer behövas, kan all den information lagras? Har jag all information eller behövs nya källor?

3. Har ni satt övergripande KPIer för er verksamhet? 

(som tydligt innefattar actions vid olika scenarion och som har en hög påverkansgrad på ert resultat)

En fördel med att arbeta datadrivet är att ni kan ha koll på om verksamheten arbetar i linje med affärsmålen. Det gör sig dock inte själv. För att veta om ni arbetar i linje med affärsmålen måste ni ha koll på vilka KPIer som primärt påverkar era affärsmål. När ni har koll på era KPIer har ni möjligheten att skapa er en ögonblicksbild av hur ni ligger till i förhållande till era affärsmål.  

Nästa steg, efter att ni har koll på KPIerna, är att sätta en strategi för hur ni agerar vid avvikelser. Hur agerar ni när det sker avvikelser från respektive KPI? 

4. Utvinner ni faktiska insikter från er data?

Att ta ut rapporter och titta på grafer är inte samma sak som att komma till nya insikter, och baserat på dessa, fatta datadrivna beslut. En insikt är enligt definition - En uppfattning eller förståelse av hur ett antal företeelser hänger ihop, hur de samverkar och vilken betydelse de har inbördes samt i ett större sammanhang. Informationen som visas i era rapporter och graferna som visualiseras i era analyser bör vara till för att förklara verkligheten som ligger bakom siffrorna. 

En av de stora frågorna som ni ska ställa er: Använder ni data för att stödja en befintlig världsbild, eller använder ni data  för att istället utmana er världsbild och öka förståelsen av företeelsers samverkan? 

Hur ser det ut? Är ni på rätt väg?

Det är en hel del att tänka på, men det är värt processen när ni ser hur värdefullt det är att fatta datadrivna beslut. Hur ser det ut nu när du har läst hela checklistan? är ni på rätt väg för att fatta datadrivna beslut? Oavsett vad du svarar hoppas vi att du fått antingen en bekräftelse på att ni tänker rätt eller att ni fått lite mer insyn i hur det fungerar med datadrivna beslut. 

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen