Blogg

Testledning - den kanske viktigaste rollen för kvalitet och förändringsarbete i verksamheten

Oavsett om du är mitt inne i ett systemprojekt, eller precis börjat undersöka dina möjligheter, har du förmodligen funderat på hur du ska testa ditt system. Hur du ska säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt. En del testar hela systemet precis innan lansering, andra låter testningen vara en integrerad del av projektet med iterativa tester under implementationen. Den senare strategin är ett föredra av den enkla anledningen att resultatet blir bättre.

Vem som ska ansvara för testerna är inte alltid solklart. Är det projektledaren, utvecklarna eller kanske rent av mottagarna av systemet? Mottagarna av systemet, det vill säga de som faktiskt ska använda det, är otroligt viktiga spelare i testsammanhang. Att systemet testas utifrån mottagarens arbetssätt och processer gör att man tidigt kan se om det uppfyller kravbild och förväntan. 

Utmaningen i att låta den interna mottagarorganisationen testa är att deras tid oftast inte räcker till, samt att kompetens inom test och validering är för låg. Här blir testledaren en viktig spelare och en brygga mellan utvecklingsteam och användare. Kort beskrivet handlar testledning om att säkerställa att systemets funktioner, flöden och användarvänlighet testas på ett strukturerat sätt. Det är med andra ord ett viktigt arbete som i många projekt är den direkta skillnaden mellan succé och flopp.  Testarbetet är även bryggan över till att användarna får både kompetens och förståelse för systemet.

"Om du vill hänga med i digitaliseringen, är testledare något du borde fundera på att komplettera ditt team med."

Att testleda kan ibland förväxlas med att testa. Men testledning är bredare än att enbart fokusera på att genomföra testerna. En testledare planerar och leder testarbetet och är verksam i hela projektet från start till slut. Initialt handlar det om att planera och definiera test-processen, samt att introducera och utbilda testarna i verktyg och process. Under projektets gång är testledarens roll att stötta i framtagningen av relevanta testfall, koordinera utförandet av tester samt att följa upp resultat. I slutfasen av ett projekt spelar testledaren en viktig roll i planering och exekvering av acceptanstester, vilket är den slutliga användartestningen av hela systemet innan utrullning. 

Hur ofta behövs en testledare?

För att svara på den frågan måste vi backa bandet ett par år, till tiden när nya system och större uppdateringar skedde med relativt långa intervall. Med dessa långa intervall (ett eller ett par gånger per år) fanns inget direkt behov av intern testledarkompetens. Det varierade givetvis mellan organisationer, men generellt sett var behovet lägre för ett antal år sedan. Kommer du ihåg när Microsoft år 2015 lanserade Evergreen IT? Vi skulle kunna säga att det var början på slutet för långa uppdateringsintervall. 

Idag ser behovet annorlunda ut. De flesta system som finns idag uppdateras kontinuerligt vilket innebär att lanseringar sker löpande. Löpande lanseringar kräver även löpande tester för att inte systemen ska tappa kvalitet över tid, vilket i sin tur ökar behovet av testledarkompetens inom organisationen.  

Testledarens roll har med andra ord förändrats, och så även behovet av den. Tidigare gick det bra att endast ta in kompetensen vid behov, medan vi idag ser att det är relevant att ha den internt. Det beror givetvis på behovet hos din organisation. Men generellt menar vi att om du vill hänga med i digitaliseringen, är testledare något du borde fundera på att komplettera ditt team med. 

Så här skapar ni en digital kultur  Här är de 5 viktigaste delarna för att lyckas med er digitalisering Hämta guiden

Är det dags att byta från extern till intern kompetens?

Eftersom behovet har förändrats från “sällan” till “ofta” är det många organisationer som ställer sig frågan; Är det dags att bygga testledarkompetens internt? Om ni har återkommande behov av testledare är svaret ja, och då är det smart att börja bygga intern kompetens inom området. Faktum är att kvaliteten på testledningen har goda möjligheter att öka när kompetensen finns internt, eftersom testledaren då känner både organisationen och de interna processerna. 

Att hitta ett bra tillfälle att växla från extern till intern kompetens samt hitta en resurs med rätt kompetens kan vara knepigt, särskilt om ni har ett befintligt behov av löpande testledning. Risken finns att de första projekten blir lidande på grund av att den nya personen behöver tid att komma in i rollen. Att inte tappa kvalitet i samband med bytet från extern till intern kompetens är en utmaning många står inför. 

Använd den externa kompetensen för att överföra kunskapen internt

Hur undviker man kompetensglappet mellan extern och intern testledning? Att använda en extern resurs för att överföra kunskaper till den interna testledningen är ett effektivt sätt att bygga kompetens i det interna teamet utan att tumma på kvaliteten i pågående projekt. Effekten av detta upplägg bidrar till att du får högkvalitativ testledning på kort sikt, samtidigt som du får hjälp att bygga upp ett riktigt vasst testteam internt. Kompetensförstärkning och kompetensutveckling i samma paket. 

I takt med att digitaliseringen ökar och vi blir mer och mer systemberoende, talar allt för att även testledarrollens betydelse ökar. Det är därmed hög tid att börja se det som en viktig och naturlig del av den interna organisationen. 

Ett bonus-tips! När du väl börjar få ordning på ditt test-team kommer du kunna bygga upp ett internt nätverk av Superanvändare som både kan agera testare och hjälpa till med implementeringen - som faktiskt är en av de viktigaste pusselbitarna för att nå framgång med de digitala verktygen.

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen