Blogg

9 funktioner du inte får missa i Microsoft Business Central

Upptäck möjligheterna med Microsoft Dynamics 365 Business Central, ett intelligent affärssystem utformat för att effektivisera och förenkla processer och arbetsflöden för små och medelstora företag. I Business Central finns många funktioner för en smartare arbetsvardag, och systemet kan enkelt integreras med andra produkter från Microsoft för smidigare samarbete mellan avdelningar och medarbetare. Ta vara på potentialen i Business Central med våra tips på nio funktioner du inte får missa:

1. Business Central Copilot

Enligt en undersökning från Microsoft om affärstrender hoppas nästan 9 av 10 arbetare kunna förlita sig på AI för att minska repetitiva uppgifter i sina jobb. Copilot, Microsofts AI-assistent som finns tillgänglig i Business Central, gör just det.

Copilot för Business Central använder AI för att ge användare omedelbar insikt och rekommendationer direkt i arbetsflödet. Copilot kan till exempel besvara frågor och föreslå textanpassningar. I den senaste versionen av Business Central finns fler funktioner där Copilot kan göra nytta i användares arbetsvardag genom möjligheten att chatta med Copilot, att integrera Copilot i Power Automate, förbättrad bankavstämning eller skapa skarpare analyser med hjälp av Copilot. 

2. Outlook integrerat i Business Central

Med Business Central kan du hantera kontakten med t.ex  kunder eller leverantörer direkt från din e-post. Användare kan se kund- och leverantörsinformation, skapa offerter, fakturor och andra affärsdokument utan att behöva lämna Outlook. När ett affärsdokument skickas internt kan mottagaren klicka på dokumentet i mailet och komma direkt in till Business Central. Det innebär att användare inte längre behöver växla mellan program utan kan agera snabbare på e-postmeddelanden eftersom informationen finns tillgänglig direkt i Outlook.

3. Arbetsflöden

En av de mest uppskattade funktionerna i Business central är enkelheten i att sätta upp automationer. Automatiska arbetsflöden sparar tid eftersom det eliminerar manuellt arbete och därmed också risken för manuella fel. Arbetsflöden kan byggas på mängder av sätt och kan sättas upp av medarbetarna själva för att personalisera flödet utifrån enskilda medarbetares arbetsuppgifter.

 • Faktureringsprocessen är exempel på ett arbetsflöde som enkelt kan automatiseras genom att automatiskt skapa och skicka ut fakturor baserat på godkända försäljningsorder, uppdatera lagerstatus i realtid när varor säljs, och bokföra transaktioner.

 • Ett automatiserat flöde för lead-to-cash kan inkludera automatisk konvertering av leads till kundposter, skapande av offerter baserat på kundens behov, omvandling av accepterade offerter till försäljningsorder, och till sist att fakturan skickas ut direkt när ordern är slutförd. Vill du så har du självklart möjligheten att lägga in manuella granskningar och godkännanden. 

Helene Norrgård1 (1)

 

4. Edit in Exel

Funktionen "Edit in Excel" i Business Central gör det möjligt för användare att exportera data direkt till Excel, redigera eller analysera den, och sedan importera ändringarna tillbaka till Business Central. Det här är en av de mest uppskattade funktionerna i Business Central och är särskilt användbart för massuppdateringar av data eller detaljerad analys eftersom användare inte behöver navigera mellan flera skärmar, eller flikar. Allt som krävs är att klicka på Edit in Excel, redigera önskad mängd data och sedan publicera.

Med Edit in Excel kan medarbetare dra nytta av Excels redigerings- och beräkningsverktyg och minimera den manuella datahanteringen och därmed risken för mänskliga fel, samtidigt som Business Central säkrar dataintegriteten.

5. Intercompany

Företag med mer än en juridisk person och separata redovisningsfunktioner kan nyttja funktionen Intercompany, effektivisering mellan juridiska enheter. Funktionen är särskilt användbar för företag som har dotterbolag på flera marknader eller regioner.

När kund- och leverantörsrelationer för denna typ av transaktioner har angetts, skapas en post. Ett motsvarande dokument skapas i det andra bolaget som är involverad i transaktionen utan handpåläggning - vilket resulterar i att informationen endast behöver skapas en gång för att informationen ska finnas i bägge bolagen. 

Intercompany kan ge dig fördelar i form av:

 • Ökad produktivitet till följd av tidsbesparingar och förenklade transaktioner
 • Färre misstag eftersom informationen endast behöver registreras endast en gång och automatiserar processer över hela systemet
 • Fullständig redovisningsspårning och full insyn i affärsaktiviteter och transaktionshistorik
 • Kostnadseffektiva transaktioner mellan dotterbolag 

6. Integration med Power Automate

När du använder Business Central ingår en licens för Microsoft Power Automate. Detta low code-verktyg gör det möjligt att effektivisera din arbetsdag genom automatisering av repetitiva och manuella uppgifter, till exempel godkännandeprocesser eller hantering av inköp. Med Power Automate och potentialen att automatisera flera arbetsflöden skapar du verkligt värde med dessa aktiviteter. 

Power Automate är en funktion med många möjligheter, vilket kan ge följande nytta för din verksamhet:

 • Effektivitet. Genom att automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter, som datainmatning och rapportgenerering, kan du och dina medarbetare fokusera på mer värdeskapande arbete.
 • Felminimering. Genom att automatisera processer minskar du risken för mänskliga fel, vilket leder till mer tillförlitlig data och bättre beslutsfattande.
 • Integrering. Power Automate kan användas till en mängd olika program och tjänster. Det betyder att du kan koppla ihop Business Central med andra verktyg som du använder i din verksamhet.
 • Anpassningsbarhet. Med Business Central får du stöd för standardprocesser, dvs ett standardiserat arbetssätt som gör att du undviker att göra saker svårt. I de fall där anpassningar eller skräddarsydda processer skapar värde genom att bidra till er unikitet kan detta enkelt sättas upp. Du kan skapa anpassade arbetsflöden som passar din organisations specifika behov, vilket gör att du kan arbeta smartare.
 • Tillgänglighet. Med Power Automate kan du skapa arbetsflöden som kan köras när som helst, från vilken enhet som helst, vilket ger flexibilitet och mobilitet i arbetet.

7. Koppling till Power BI

När du använder MS Business Central ingår en licens till Power BI, en applikation för datavisualisering från Microsoft. Power BI hämtar data från Business Central-så att du kan bygga visuella dashboards. Använd Power BI som ett flexibelt alternativ till rapporter för att interaktivt utforska och visualisera data i realtid. Dessa rapporter är enkla att använda för vem som helst och relativt enkelt att anpassa och vidareutveckla själva.

Power BI-dashboards är anpassningsbara och kan inkludera data från flera källor, vilket ger en mer komplett översikt av verksamheten. Vissa Power BI-rapporter kan också bäddas in i Business Central och visas utan att du behöver lämna systemet.

8. Ekonomiska rapporter 

Business Central erbjuder flera fördefinierade ekonomiska rapporter som är enkla att använda så snart du implementerat systemet i verksamheten. Men det är också enkelt att skapa anpassade rapporter, och att automatisera dessa rapporter i ett flöde som också skickar rapporterna till rätt personer.

20 insikter från användare: Så lyckas du med Microsoft Business Central Hur kan marknadens bästa ERP-system effektivisera just din verksamhet? Ladda ner guiden här  

Skapa värde med rapportfunktionen genom att:

 • Få insikt i din ekonomiska data som lagras i din kontoplan.
 • Strukturera kontona i kontoplanen på ett sätt som gör det mer visuellt att presentera data. Du kan skapa olika layouter för att definiera informationen som du vill hämta från kontoplanen.
 • Skapa plats för beräkningar som inte kan göras direkt i kontoplanen. Du kan till exempel skapa delsummor för grupper av konton och sedan ta med denna summa in andra summor. Ett annat exempel är att beräkna vinstmarginaler på dimensioner som avdelningar eller kundgrupper.
 • Skapa obegränsat antal anpassade bokslut.

9. Company Hub

Vissa användare arbetar i flera företag i Business Central, medan andra också arbetar i mer än en organisation. Till exempel externa revisorer, anställda och chefer på företag med flera dotterbolag. För dessa användare och många andra, fungerar Company Hub som en landningssida som ger en ekonomisk översikt över företag och miljöer. 

Den ger en ekonomisk överblick över alla företag och miljöer. Company Hub gör det möjligt att smidigt hantera och navigera mellan olika företagsdata, oavsett om de befinner sig i samma databas, miljö eller till och med olika regioner, vilket effektiviserar arbetsflöden för användarna.

Company Hub visar sig från sin bästa sida tillsammans med Intercompany funktioner (avsnitt 5)

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen