Blogg

Vad menas med digital transformation?

Digital transformation (DX) är begreppet som du säkert hör talas om dagligen i alla möjliga sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Vi på Accigo arbetar dagligen själva med att hjälpa företag med sin digital transformation.

Definitionen
Digital transformation är en djupgående och ökande omvandling av affärsaktiviteter, processer, kompetenser och modeller för att fullt ut kunna leverera förändringar och möjligheter inom digitala teknologier. Och dess påverkan genom hela samhället på ett strategiskt och prioriterat sätt med nuvarande och framtida skiften i åtanke.

Att jobba med digital transformation är som planera och genomföra en resa med flerfaldigt sammanflätade gemensamma mål. Där syftet är att sträva efter att ha en pågående optimering genom ett företags processer, divisioner och affärseko-system i en öconnectad värld. Och där förmågan att bygga rätt broar och vägar på resans väg är nyckeln till framgång.

Trendspaning: Vad händer inom digitaliseringen 2020?

En digital transformationsstrategi syftar till att;

  • skapa möjligheter att fullt ut leverera möjligheterna med nya teknologier
  • och dess påverkan snabbare, bättre och på ett mer innovativt sätt i framtiden.

En digital transformationsresa behöver stegvis riktning (strategi) med en tydlig road map, som involverar flertal beslutsfattare, affärsenheter, utanför silos och interna/externa begränsningar. Denna road map bör ta hänsyn till att slutmålen kommer att förflyttas eftersom digital transformation de facto är en ständigt pågående resa, liksom förändringsledning och digital innovation.

Digital transformation är ett område som de flesta större bolag har som högsta prioritet på sin strategiska agenda nu för tiden, enligt Forbes Insights och Hitachi´s intervju av 573 toppchefer runt om i världen. (Se hela rapporten, How to Win at Digital Transformation: Insights From a Global Survey of Top Executives) som bl a legat till grund för vårt blogginlägg.

De två kommande åren är kritiska när det gäller detta eftersom hälften av de som svarade tror att deras organisation vida kommer att behöva vara digitalt transformerade innan dess. Det kommer inte att bli lätt. Teknologi är nyckeln inom varje digital transformation med den digitala transformationen i sig som nödvändig i en tidsperiod av konstanta förändringar.

Hur som helst, digital transformation handlar inte om bara om teknologi. Snarare så bör man se på och använd teknologi som ett medel som går bakom affärerna. Digital Transformation handlar lika mycket om transformationen (omvandlingen/förändringen) i hur individer arbetar idag och företagets kultur som det handlar om teknologi. Den stora utmaningen är att ändra på sättet vi tänker.

Vill du veta mer om hur vi på Accigo kan hjälpa ditt företag med digital transformation, så läs gärna mer om vårt erbjudande inom Digital Lead. Våra Produktivitetscoacher kan hjälpa också hjälpa ditt företag att identifiera och projektleda olika digitala transformationsprojekt

Du är också välkommen att kontakta mig för att diskutera detta vidare.

Jan Mentzer

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen