Blogg

Hybrid – till vilken nytta?

Molnteknologin blir allt mer sofistikerad och idag har företag och organisationer alla möjligheter att förfina sina affärsmodeller med hjälp av ny förbättrad teknik. Möjligheterna är till synes oändliga men verkligheten ser annorlunda ut där många företag sitter med dyra IT-investeringar och växande förvaltnings- och utvecklingsprocesser. Många upplever den situationen som utmanande och de flesta företag och organisationer kommer därför aldrig igång med sin digitaliseringsresa, vilket är synd eftersom att lösningen finns nära till hands; hybridisering.

Allt fler väljer att gå för det möjliga! 

Vi ser att allt fler företag väljer att nyttja kraften i molnet, som en förlängning av sina egna, eller driftpartners, datacenter. Denna kombination av molnteknologi och lokal hårdvara kallas för hybridmiljö. Hybridiseringen av IT-infrastruktur gör det möjligt för företag att välja vilken teknologi som är rätt för deras affärsprocesser och IT-resurser. Hybridiseringen kombinerat med agila arbetsmetoder för att implementera nya IT-stöd har skapat helt nya affärsmodeller, nya produkter och nya tjänster. 

Behåll en del lokalt… 

Vissa resurser kan vara meningsfulla att hantera inom företagens egna datacenter, oavsett om det är relaterat till exempelvis regel- och policyefterlevnad eller om det har beroenden (integrationer) som kräver att IT-resursen ska förbli lokalt (ofta kallat on-premises). Ett annat vanligt förekommande scenario är att det saknas kompetens och tid att migrera.  

…och lägg till molnet! 

Att flytta hela sin IT-infrastruktur till molnet är en tung och i många fall omöjlig uppgift. Det vi förespråkar är ett kontinuerligt hybridscenario, där en konstant utvärdering om eventuell förflyttning till molnet av specifika resurser och processer sker på ett agilt och effektivt sätt. Detta möjliggör att maximera värdet av molnet samt dra nytta av mångfalden av dess tjänster och ny funktionalitet allt eftersom de släpps. Detta medför konkurrensfördelar jämfört med konkurrenter som är inlåsta i fysiska hårdvaror, avtal och mer trögrörliga arbetsprocesser. 

Ladda ner vår guide!  5 tips för att välja rätt digitaliseringspartner  Digitalisering är en ständigt pågående resa och därför är det viktigt att du  har en partner som förstår vad du behöver. Så väljer du en partner som både  fokuserar på tekniken och din verksamhet. Hämta guiden

Tre fördelar med molnet 

Skalbarhet och beställningsförfarande 

Det finns många IT-resurser som är lämpade att köra i molnet, eftersom molnet i högre grad möjliggör skalbara lösningar. Detta minskar ledtiden till minuter, jämfört med veckor och månader när man beställer ny maskinvara för en on-premises-miljö. Mycket i molnet kretsar kring automatisering som i sin tur kan tillåta en viss tjänst att skala automatiskt på grund av höga belastningar, samtidigt som företaget inte behöver oroa sig för datorkraft (beräkningskraft). Att veta att man alltid kan skala upp eller ut i molnet gör att ett företag kan ställa in sina IT-resurser till exakt vad de behöver, och vet att detta kan anpassas när det är nödvändigt. 

Flexibel betalningsmodell – pay as you go! 

När man skalar i molnet så behöver företagen endast betala för den kapacitet som faktiskt utnyttjas. Detta är en väsentlig skillnad gentemot att managera egna datacenter. I datacenter måste företagen beställa hårdvara efter antaganden om framtida kapacitetsnyttjanden. Detta innebär i sin tur en osäkerhet i att riskera att hamna i antingen överdimensionerade eller underdimensionerade hårdvaror. Har företagen överdimensionerade hårdvaror, vilket är det mest förekommande, så har de överinvesterat i sin IT-miljö och kapaciteten står outnyttjad än vid några enstaka tillfällen på året. Än värre är det om man har underdimensionerat i sin miljö då är det stora risker att det blir stopp i affärsprocesserna med stora negativa konsekvenser. I molnet har man tillgång till exakt den kapacitet man behöver och kapaciteten kan snabbt ökas ut eller reduceras och företagen betalar endast för den mängden data och datorkraft som behandlas. 

Kostnadseffektiv förvaltning 

Förvaltningstjänster som erbjuds i molnet kan också minska behovet av att hantera vissa aspekter av den IT-resursen. Exempelvis eliminerar ”Platform-as-a-Service" (PaaS) behovet av att hantera operativsystemet, mellanprogramvara eller upptid för den underliggande tjänsten, eftersom det hanteras och underhålls av molnleverantören. Att utnyttja dessa typer av molnbaserade förvaltningstjänster vid behov reducerar företagens förvaltningskostnad. 

 

Sammanfattningsvis så ger hybridiseringen stora möjligheter till att exempelvis hjälpa företagen i sina ambitioner att nå ut med nya varor och tjänster. Samtidigt finns också utmaningar inom företagen om hur man ska jobba agilt internt med utvecklings- och förvaltningsprocesser så att företagen kan få full potential av molnet men samtidigt dra nytta av egna datacenter. Vi kommer att berätta mer om dessa utmaningar och andra fördelar med molnet i kommande artiklar.  

Här nedan ger vi dig våra bästa tips om du vill dra nytta av hållbara hybridlösningar: 

Tips 1: Ta hjälp av en partner som har erfarenhet av att migrera IT-infrastruktur till molnet och som kan hjälpa till att ta fram en migreringsplan 

Tips 2: Sträva efter att automatisera så mycket som möjligt 

Tips 3: Ha en väl genomtänkt nätverksstruktur och namnkonvention från början

Vill du veta mer om vad som är möjligt med hjälp av Microsoft-molnet Azure? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på Accigo, och håll utkik efter fler blogginlägg om möjligheterna och värdet med att använda molnteknologi.

Olle Kärnekull - olof.karnekull@accigo.se - Försäljning

Daniel Björk - daniel.bjork@accigo.se - Lösningsarkitekt

Phillip Donsbach - phillip.donsbach@accigo.se - Lösningsarkitekt

Johan Jansson - johan.jansson@accigo.se - Lösningsarkitekt

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen