Blogg

Hur kan Power Platform effektivisera leveranser och lagerhantering?

Lagerhantering och leveranser av olika slag är komplexa processer som ofta medför en hel del administration på grund av att många olika system ska samarbeta. Samtidigt som det är komplext, eller tack vare, finns det många delar som går att effektivisera. Både för att underlätta för medarbetarna och för att skapa en lönsammare och mer konkurrenskraftig affär.

Många känner till att processerna går att effektivisera men det finns en uppfattning om att sådana projekt blir kostsamma och tidskrävande. Men det behöver inte vara så, inte när Microsoft Power Platform finns!

Med Power Platform kan ni effektivisera era processer och samarbeta inom organisationen för att lösa problem som uppstår. Plattformen är heltäckande och består av flera olika delar där ni tillexempel kan analysera data, bygga egna appar och automatisera monotona arbetsmoment.

Automatisera arbetsmomenten med Power Automate

Om vi kikar närmare på processerna för lagerhantering och leveranser kan vi snabbt se att det finns en del manuella arbetsuppgifter, tillexempel rapportering och informationsutskick, som med enkelhet kan automatiseras. Genom att göra det frigör ni tid från medarbetarna och ser till att de både kan arbeta effektivare och samtidigt få mer tid att arbeta med värdeskapande uppgifter.

 

“Det är i stort sätt bara fantasin som sätter gränser för möjligheterna i Power Platform”
– Hanna Pawahi, konsult Accigo

 

För att enkelt kunna skapa automatiseringar kan ni använda Power Automate, en av plattformens komponenter, som inte kräver djupare programmeringskunskaper för att komma igång.

Kom igång utan att spendera en förmögenhet

Många företag brottas med frågan “hur ska vi komma igång snabbt till en rimlig kostnad?”. Det är egentligen inte så svårt. Power Platform består av många olika komponenter så ni kan komma igång stegvis. Börja med att lösa de mest aktuella utmaningarna och bygg sedan vidare steg för steg.

Det innebär att det inte behöver vara ett jätteprojekt som tar upp tid och resurser. Börja i det lilla och utveckla över tid. Genom att exempelvis arbeta med tydliga delmål kan ni dessutom utvärdera era insatser och se till att projekten hela tiden bidrar med verksamhetsnytta.

Bygg användarvänliga gränssnitt direkt i PowerApps

En stor del av lagerhantering och leveranser är användargränssnittet som medarbetare använder. Även här kan ni göra mycket själva - genom att använda Power Apps som är en komponent inom Power Platform. Med hjälp av ett visuellt verktyg kan ni bygga ett användargränssnitt där man drar och släpper olika funktioner där man vill att de ska vara. Vi vet att det nästan låter för bra för att vara sant!

Använda vanliga smartphones för att scanna QR- och EAN-koder

Hårdvaran som används i samband med lagerhantering och leveranser är ofta en specifik typ av handhållen enhet som kostar en hel del pengar och har sitt egna användargränssnitt. Men i många fall räcker det med de funktioner som redan finns i en vanlig smartphone: kamera och tryckkänslig skärm.

Genom att bygga en egen app i PowerApps kan era medarbetare och underleverantörer enkelt ladda ned all mjukvara de behöver i sin egna smartphone. Det betyder att ni slipper administrera specifik hårdvara till alla medarbetare och underleverantörer. Ni tar samtidigt ägandeskap om hela användarupplevelsen och kan mycket effektivare koppla ihop alla era affärsflöden eftersom att samtliga system är en del av Power Platform.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Power Platform är en kraftfullt verktyg för er som vill effektivisera arbetsprocesserna, se till att hela organisationen ska kunna samarbeta sömlöst och dessutom ha verktygen för att lösa många av utmaningarna själv. Det går exempelvis att koppla samman med Microsofts verksamhetssystem Dynamics 365. Effektivisering och förbättrade användarupplevelser behöver inte vara så komplicerat. Det handlar om att arbeta metodiskt med rätt verktyg och att ha en tydlig målbild med ännu tydligare delmål.

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen