Blogg

CoE Starter Kit ger dig bättre koll på Power Platform i organisationen

Om du är bekant med Power Platform vet du att det är en plattform som ökar effektiviteten internt. Tack vare att det är en Low Code-plattform kan fler utveckla appar snabbare. Det frigör tid hos både IT-avdelningen och de utvecklare som finns internt. De företag som använder Power Platform för sin apputveckling har 45 procent lägre utvecklingskostnad jämfört med de som inte använder Power Platform. Effektiviteten hos IT-avdelningar uppges dessutom öka med över 18 procent (Microsoft, 2022).

Med Power Platform blir utvecklingen medarbetardriven, vilket är bra eftersom att det snabbar på den tekniska utvecklingen och frigör tid för IT-avdelningen och möter det växande behovet av IT-tjänster. Men det kommer också med ett antal säkerhetsutmaningar; interna behörigheter, extern åtkomst, Data Loss Prevention, Compliance and Governance för att nämna några.

Eftersom att Power Platform förändrar sättet organisationer bygger appar och flöden på förändras även styrning och underhåll, jämfört med traditionella systemplattformar. Kortfattat kan man säga att IT-avdelningarna behöver gå från att ha full rådighet över hela flödet till att släppa ifrån sig vissa delar till medarbetarna. Utmaningen är att göra detta utan att tappa kontroll över datasäkerhet, struktur och långsiktig access.

Center of Excellence

För att nyttja Power Platform optimalt finns det ramar att förhålla sig till. Det är vad vi på Accigo och Microsoft kallar "Center of Excellence". I takt med att efterfrågan och användandet av Power Platform ökar i en organisation kommer IT-avdelningen behöva hantera en rad olika frågor. Exempelvis:

 • Hur försäkrar vi oss om att vi har kontroll på vår data och har den styrning och säkerhet vi vill i Power Platform?
 • Vem får bygga vad och vilken data får man använda?
 • Hur håller vi koll på vad som byggs i organisationen och undviker "Shadow IT"?
 • Hur ser användandet ut i denna plattform och hur kan vi låsa ned de delar vi inte vill använda?
 • Finns någon förvaltningsprocess (ALM) för Power Platform-lösningar?
 • Hur supportar vi och säkerställer långsiktighet i lösningarna?

Center of Excellence handlar om hur du balanserar kontroll och maximalt nyttjande av plattformen. Genom att etablera standarder och riktlinjer som underlättar för verksamheten får du mer kontroll över, och struktur i, plattformen.

En bra start för att komma igång med arbetet kring Center Of Excellence är CoE Starter Kit. Det är en uppsättning verktyg som du kan använda för att säkerställa och analysera att Power Platform implementeras på ett säkert och korrekt vis. 

“Många IT-avdelningar vill veta var de ska börja. Hur de ska prioritera arbetet med Power Platform och vilka strategier och processer de behöver ha på plats i vilken ordning.”

– Simon Walsh, Power Platform-specialist på Accigo  

Power Platform Center of Excellence Starter Kit är en rad verktyg designade för att hjälpa ert CoE-team att utveckla och analysera styrmodeller och strategier. Allt för att se till att Power Platform-lösningarna är tillförlitliga, säkra och i linje med de policies och standarder som råder i organisationen. 

Med CoE Starter Kit kommer ni kunna samla in data som ger er insiktsfulla analyser kring hur ert systemlandskap för Power Platform ser ut. Allt för att kunna fatta beslut med databaserade underlag.

Här är några av de frågeställningarna som verktygen i CoE Start Kit kan hjälpa till att svara på:

 • Hur många miljöer, appar och flöden finns i vår organisation?
 • Vilka användare och avdelningar är mest aktiva i att skapa och/eller använda Power Platform-lösningar?
 • Hur ser användningen ut i organisationen och hur förändras den över tid?
 • Hur uppmärksammar vi och hanterar ”övergivna” lösningar när den som byggt dessa slutar?

Arbeta smartare med miljöerna i Power Platform

Startkonfigurationen av Power Platform innehåller en standardmiljö för att utveckla appar i. Dit har samtliga användare med vanliga Microsoft 365-licenser i organisationen access. Många organisationer använder den miljön för majoriteten av utvecklingen inom organisationen. Men att hålla alla lösningar i defaultmiljön innebär en säkerhetsrisk. För att minska risken behövs en anpassad strategi där en del av lösningen kan vara att skapa flera olika anpassade miljöer.

Med en strategi som anpassas till organisationen kan miljöer, datapolicyer och roller sättas upp för att möta många av säkerhetsutmaningarna som finns idag och skapa förutsättningar för att kunna skala upp användningen av plattformen i organisationen. 

Förbättra licensanvändningen

Många kunder upplever att licensmodellen är komplex och har svårt att avgöra vilka licenser man ska använda var. Med hjälp av insikterna från CoE och en utökad förståelse för licensmodellen kan licenserna användas mer effektivt.

Få helhetskontroll med bättre rapporter

En av grundförutsättningarna för att Power Platform ska fungera effektivt inom organisationen är att IT-avdelningen har koll på helheten. Inom ramen för CoE Starter Kit finns det ett antal övergripande rapporter som många IT-avdelningar har stor nytta av.

Med CoE Starter Kit kan ni bli effektivare och säkrare

Power Platform är ett värdefullt och flexibelt verktyg som innebär många möjligheter. Genom att tänka till från början och sätta upp miljöstrategier, forma ett Center of Excellence Team, definiera processer och få ordning på säkerheten kommer Power Platform bli ett ännu mer uppskattat verktyg internt och nyttjas i ännu större grad.

Med CoE Starter Kit och ett smart strategiskt arbete får du:

 • Bättre koll på hur Power Platform används inom hela organisationen
 • Rätt verktyg för att utöka användningen av Power Platform inom er organisation så som ni vill att den ska nyttjas
 • Ett bättre sätt att nyttja den potential som finns i Power Platform för automation och effektivisering

 

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen