Blogg

En introduktion till testautomation med RSAT

Att regressionstesta sin systemlösning vid uppgraderingar och nyutveckling är viktigt för att säkerställa att den nya funktionaliteten inte har påverkat den befintliga lösningen. Testerna är ofta repetitiva och tar mycket tid från verksamheten, vilket leder till att antalet årliga uppgraderingar begränsas av hur mycket tid som går att frigöra för regressionstester inom organisationen.

Att automatisera sina regressionstester gör det möjligt att nyttja styrkan i
Microsofts uppdateringar i större omfattning och samtidigt frigöra tid för mer värdeskapande aktiviteter. En annan fördel med automatiserade tester är att ni kan vara säkra på att testerna utförs på samma sätt varje gång, vilket säkrar såväl kvalitet samt kontroll över de tester som körs.

Värden som realiseras med testautomation

1. Testning med högre kvalitet ​och minskad risk för manuella fel
2. Mindre personberoende ​
3. Minskade repetitiva uppgifter för medarbetare – tillvaratagande av kompetens
4. Säkerställer en systemlösning med hög kvalitet
5. Uppnå den fulla potentialen med er Evergreen-plattform

Johan Mäki1

Vilket verktyg som lämpar sig bäst för testautomation beror på vilket system som ska testas. Regression Suite Automation Tool (RSAT) är en del av verktygssviten för Dynamics 365 och används för att automatisera testning av D365 Finance & Operations. Att automationsverktyget är en del av Dynamics 365-sviten möjliggör även automatiska uppdateringar av testfallen vid ändringar i gränssnittet.

3 steg för att kom igång med RSAT

1. Skapa tekniska förutsättningar

Att skapa de tekniska förutsättningarna som krävs för att komma igång med RSAT är
relativt enkelt. Ofta finns redan en testmiljö, definierade processer samt en uppsatt Azure Devops. Det är dessa tre komponenter som utgör grundpelaren för RSAT.

2. Inventering av processer och testfall
En viktig del i arbetet med testautomation är att inventera processer och testfall. Det
handlar dels om att undersöka vad som lämpar sig för automation, dels om att på bästa
sätt återanvända testfall för att få en så heltäckande testning som möjligt.

3. Automatisering
Den tredje delen innebär att spela in testfall med hjälp av Task Recorder. När testfallen är inspelade ska de länkas samman på det sätt som skapar de mest heltäckande testerna. Task Recordings är även ett bra användarstöd då det ger användaren guidad hjälp direkt i gränssnittet i Dynamics F & O. De kan med fördel användas både för onboarding av nya kollegor och instruktioner i det dagliga arbetet.

Ett bra sätt för att komma igång med testautomation och RSAT är att börja litet, till exempel med en process. Det skapar en god förståelse för vilka möjligheter som finns samt hur testerna på bästa sätt bör struktureras för att skapa mest värde i din organisation.

Vill du veta mer om hur testautomation kan hjälpa din organisation att maximera värdet av er Evergreen-plattform och samtidigt frigöra mer tid? Kontakta mig eller någon av våra andra testledare.

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen