Blogg

Chefslöst!

Accigo har avvecklat VD-rollen och drivs helt utan chefer

Under 2018 gjorde Accigo organisatoriska förändringar och tog ännu ett steg mot att vara en nätverksorganisation där hierarkier inte längre existerar. Den sista pusselbiten föll på plats när VD och vVD avregistrerade sina formella roller till förmån för det kollektiva ledarskapet där alla medarbetare tillsammans styr företaget framåt.

Accigo har länge arbetat som en nätverksorganisation men haft två formella roller i form av VD och vice VD. Under 2018 låg fokus på att fasa ut rollerna VD och vice VD där deras ansvar successivt övertogs av det kollektiva ledarskapet. Accigo har inte längre kvar formella roller som härstammar från en hierarkisk struktur utan är en nätverksorganisation där alla delar på ansvaret. 

 "Den hierarkiska organisationsformen är stöpt i ett annat århundrade och då kopierad från militärisk organisationsuppbyggnad, knappast något som lockar de yngre idag och särskilt inte i framtiden." Säger Jan Mentzer, Fd Partner Accigo.

En av de viktigaste delarna för en nätverksorganisation i affärsdrivande verksamhet med stark konkurrens är att det finns en tydlighet och transparens kring vem eller vilka som tagit på sig ansvaret att leda. Lägger man där till en affärsmodell med en ersättningsstruktur och en kultur som stödjer och utvecklar genuint coachande ledarskap, där man i största möjliga mån stödjer och tillåter eget ansvarstagande, finns goda grunder till ett dynamiskt lagspel som kan leverera långt utöver vad vi är vana att se i traditionella hierarkiska organisationer med regelverk och policyn i botten. 

Accigos kundpartnerskap är verksamhetsutveckling genom digitalisering och att få ut maximala nyttoeffekter av investeringen. Allt är uppbyggt av ett antal olika affärs-nav med specifika erbjudanden som har initierats av medarbetare där de sett ett behov på marknaden. Tack vare strukturen med olika affärs-nav kan Accigo erbjuda sina kunder hjälp med både spetskompetens inom ett specifikt område och helhetslösningar där flera affärs-nav arbetar tillsammans mot en och samma kund.

En viktig faktor är ansvarsfördelningen och insikten att ansvar behövs men utan hierarkier. För Accigos del innebär det att varje affärs-nav har ansvariga som delar på ledarskapet och när det kommer till att koordinera insatser mellan affärs-naven finns det ett forum som benämns Business Wellness Hub. Där behandlas dessutom affärsmässiga och operativa frågor som förankras hos Accigos partnergrupp, givetvis går det inte att frångå aktiebolagslagen och vissa frågor och beslut hanteras i Accigos styrelse.

"Vi tror på kollektivt ledarskap där var och en av våra medarbetare ska ha så stort mandat som möjligt att fatta beslut och vara oberoende till varandra. Vi är övertygade om att det skapar en verksamhet som kan leverera det bästa resultatet till våra kunder samtidigt som alla medarbetare ges möjlighet till den utveckling och trygghet vi söker." Säger Heléne Callersjö, Partner Accigo.

Accigo grundades 2007 för att det fanns ett behov på marknaden av något nytt. IT-branschen var reaktiv med många misslyckade projekt och missnöjda kunder som följd. För Accigo var det glasklart, IT-branschen behövde konsulter och beställare som vågade och som kunde ta ansvar på riktigt. Som en del i en kultur där alla tar fullt ansvar hela vägen, krävs en organisation där medarbetarna har fullt mandat och ansvar hela vägen. Accigo ingår i företagsgruppen Business Wellness Group, som ägs av aktiva medarbetare, där delägarna är Partner i det bolag man har sin anställning inom företagsgruppen.

 

För ytterligare kontakt:

Mikael Balkö, Partner & huvudansvarig organisation, våra inre processer och system
Mikael.balko@accigo.se
Tel. +46 706 514 454

Foto: Marilia Bognandi

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen