Blogg

Åtta digitaliseringsåtgärder för ökad lönsamhet i livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin är en central del av vårt samhälle. Med ett globalt lagervärde på 1,146 miljarder dollar per år (The Missing Billions Report) är det en av världens största industrier. Det är dock en industri där det skett stora förändringar på relativt kort tid, vilket innebär nya utmaningar men också nya möjligheter. Supply Chain Management är ett viktigt område att optimera. Reglerna kring spårbarhet och hållbarhet skärps hela tiden, det drivs av ett ökat tryck från konsumenter på transparens och även stärkta krav på matsäkerhet.

I rapporten “The Missing Billions Report” från 2022 finns det data och insikter om hur de globala leveranskedjorna presterar.  Det råder inga tvivel om att livsmedelsindustrin har stora utmaningar när det gäller matsvinn och överproduktion till följd av brutna flöden och svårigheter att prognostisera efterfrågan.

Att leda ett företag inom livsmedelsindustrin är en komplex utmaning där lönsamhet ska kvarstå (och helst öka) samtidigt som du måste möta alla de nya kraven. Till din hjälp har du alla de tekniska framsteg som gjorts de senaste åren. Med hjälp av molnbaserad digitalisering, Internet of Things, AI och dataanalys kan företag inom livsmedelsindustrin öka lönsamheten och samtidigt möta skärpta krav. 

35 procent* av livsmedelsföretagen planerar att implementera teknik för att förbättra spårbarheten i värdekedjan.
– Avery Dennison, The Missing Billions Report
 
Du som arbetar inom livsmedelsindustrin känner till det grundläggande flödet: varor lossas och läggs in på lagret, inventarierna hämtas till produktionen och ut kommer färdiga produkter som skickas vidare till sin slutdestination. Flödet har länge sett ut på ungefär samma sätt men kontrollen i varje enskilt steg har blivit mycket mer omfattande.  
 

Rune Kristiansen, rådgivare på Accigo med lång erfarenhet av digitalisering och finansiella styrmodeller i livsmedelsindustrin, säger så här om utvecklingen:

Idag har de mest framgångsrika producenterna god koll på exakt vilka varor som läggs in på lagret vid leverans. Det i sin tur gör det möjligt för ekonomiavdelningen att sätta upp automatiska larm som upplyser dem om att leveranserna inte innehåller de varor som fakturerats. Producenterna har dessutom mycket bra koll på varje enskild produkt och kan spåra dem genom hela värdekedjan.

 
Digitaliseringen i sig är inget nytt. I årtionden har det experimenterats med olika specialistsystem för att lösa enskilda utmaningar. Problemet är att många företag inom livsmedelsindustrin idag sitter med en rad specialistsystem som var och en för sig löser ett specifikt problem men det saknas information om helheten eftersom systemen inte är integrerade med varandra. 
 
“Flera specialistsystem innebär en komplex och ofta dyr IT-drift som inte står i paritet med affärsvärdet som levereras. Nyckeln till lyckad digitalisering i livsmedelsindustrin är att integrera systemen med varandra, exempelvis genom att använda en och samma standardiserade plattform som grund.”
– Magnus Adler, rådgivare Accigo
 
Microsoft har under många år utvecklat Dynamics-plattformen för att bättre tillgodose de behov som livsmedelsindustrin har. De standardverktyg som idag finns inom ramen för Dynamics 365 Finance & Operations är kraftfulla och, rätt konfigurerade, ett komplett digitalt ekosystem för dig som livsmedelsproducent. 
 
Accigo har levererat en komplett digitaliseringslösning, specialanpassad för livsmedelsindustrin, till Alimenta inom ramen för Microsoft Dynamics 365.
Här kan du se casefilmen.
 
Det finns många olika områden inom livsmedelsproduktionen där rätt typ av digitalisering kan skapa stor affärsnytta och bättre lönsamhet. Här listar vi åtta områden som är smart att börja med om du jagar lönsamhet och effektivitet.
 

1. Full koll på varuflödet med scanning

Genom att använda handscanners för att registrera de olika stegen i varuflödet får du bättre koll på en rad faktorer. Exempelvis om du fått rätt antal varor och om någon vara skadats under leveransen. Om du dessutom integrerar den informationen med dina andra system, exempelvis ekonomisystemet, blir det enklare för ekonomiavdelningen att betala för faktiskt levererade och mottagna varor. 
 

7 procent av inventarierna måste kasseras varje år på grund av skador, att de ligger för länge på hyllorna och att de försvinner vid transporter. Värdet uppgår till USD $53.9 miljarder per år globalt.
– Avery Dennison, The Missing Billions Report

2. Prioritering av inventarier baserat på FEFO (first-expired, first-out)

När alla produkter är inscannade i systemet kan du automatiskt prioritera hur inventarierna används i produktionen och kundleveranser baserat på FEFO (first-expired, first-out). Det är en stor del av att minska matsvinnet som i sin tur leder till bättre lönsamhet.
 

3. Mindre svinn i produktionen med hjälp av datainsikter

Många produktionsprocesser har ett visst mått av svinn i olika delmoment. Det kan ibland vara svårt att identifiera exakt hur mycket svinn det rör sig om och vad som ska göras för att minska svinnet. Med hjälp av digital mätning och AI-baserade insikter kan du få fram konkreta förslag på vad som kan förbättras.
 

4. Effektivare fakturahantering med EDI (Electronic Data Interchange)

Inom livsmedelsindustrin är EDI en vanligt förekommande teknik som används för att skicka och ta emot olika typer av dokument. Ordrar, produktinformation, transportinformation och fakturor för att nämna några. När du använder EDI minskar du risken för att felaktig information skickas mellan olika parter. Du kan dessutom använda tekniken för att automatisera ordrar och fakturering, vilket i sin tur leder till minskade kostnader och att du får bättre koll på läget.
 

5. Snabb felhantering med produktspecifik spårbarhet

Matsäkerhet är en av livsmedelsindustrins viktigaste områden. När det uppstår en situation där specifika produkter behöver spåras är det därför viktigt att rätt data finns på rätt plats. God spårbarhet är resultatet av en väl strukturerad värdekedja med välplanerad digitalisering i alla led. Att ha en bra spårbarhet innebär bättre matsäkerhet, mindre administration och snabbare identifiering av felkällor och orsaker.
 

43 procent av privatpersoner uppger att transparens kring en produkts värdekedja är viktigt för dem när de handlar.
– Avery Dennison, The Missing Billions Report 

6. Realtidsdata från hela produktionskedjan i ett och samma BI-verktyg

Det är inte avsaknaden av digitala system i livsmedelsproduktionen som är den stora utmaningen. Specialiserade system som kan en sak bra finns ofta installerade och driftsatta. Men när systemen inte är integrerade med varandra kan du som företagsledare inte nyttja all den data som finns. Nyckeln är inte att skaffa de bästa systemen till varje enskild del, det handlar istället om att implementera ett ekosystem där alla system kommunicerar med varandra. Då kan du som företagsledare se den data du behöver för att fatta kloka beslut. Beslut som ökar lönsamheten.
 

7. Mindre risk för cyberattacker med säkra molnbaserade tjänster

När det gäller cyberattacker är det mera frågan om “när” och inte “om” det drabbar er. Det kan vara allt från små intrångsförsök till överbelastningsattacker eller utpressningsförsök. För att öka motståndskraften är det viktigt att fokusera både på den digitala och fysiska miljön, den mänskliga faktorn och IT-miljön. Att använda molnbaserade tjänster för bland annat datalagring är i många fall ett säkrare alternativ än att ha egna fysiska servrar. Leverantörerna av molnbaserade tjänster lägger nämligen stora resurser på att hålla allt så säkert det går. 
 

8. Effektivare IT-förvaltning med alla tjänster inom en och samma plattform

Många producerande bolag använder en rad olika IT-system där varje system har en specifik uppgift. Den typen av IT-infrastruktur kräver en mer komplex organisation för IT-förvaltningen. Det kan handla om licenshantering hos flera olika leverantörer, uppdateringar som måste synkroniseras för att inte riskera att skapa driftstopp och tunga API-lösningar för att flytta data. Om du istället samlar allt i en och samma plattform blir förvaltningen smidigare, licenshanteringen enklare och en IT-infrastruktur som på ett bättre sätt bidrar till affärsnyttan.
 

Sammanfattningsvis

Som aktör inom livsmedelsindustrin har du mycket att tjäna på att öka graden av smart digitalisering. Genom att fokusera på integrerade verktyg som lever i samma ekosystem, strukturerad data och effektivare arbetsprocesser kan du som livsmedelsproducent öka lönsamheten. Om du börjar med våra åtta tips kommer du ha kommit långt på vägen mot en lönsammare och effektivare verksamhet. Du kommer dessutom stärka motståndskraften mot cyberattacker samtidigt som du gör verksamheten redo för framtiden. 
 
Kom ihåg, de digitala verktygen är bara en del av lösningen. Effekten kommer först när ni lyckas anpassa arbetsprocesserna så att de linjerar med den digitala strategin. Affärsnyttan av digitala verktyg avgörs av hur väl alla internt i din organisation tar till sig, och använder, de nya verktygen.
Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen