Blogg

Vi ställer oss bakom ett fossilfritt Sverige

Nu lämnar vi i digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sverige in vår färdplan för ett Fossilfritt Sverige till Regeringen. Vi är ett stort antal aktörer i digitaliseringskonsultbranschen som har samlats bakom denna färdplan och förenas i vår ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Vi ser det som helt avgörande att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat får ett ramverk så att de bidrar till en hållbar och smart framtid.

Fossilfritt Sverige startades av den svenska regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 för att samla aktörer från hela samhället som delar uppfattningen att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och själva är beredda att bidra till den omställningen. Idag deltar över 400 företag, kommuner, regioner och organisationer i initiativet.

Här kan du läsa mer om färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen: http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-digitaliseringskonsultbranschen/ 

- Vi ser nu en förändring av spelplanen, där näringslivets branscher nu ligger före och driver på politikerna på vägen mot fossilfrihet. Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur branscherna kan ställa om men också vilka krav de ställer på resten av samhället för att färdplanerna ska bli verklighet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.  

2011 formulerade vi på Accigo, tillsammans med vårt systerföretag Centigo, visionen “Sensible Growth. Everywhere” som i stora drag handlar om att företag både ska vara spänstiga och välmående samtidigt som de skapar arbetstillfällen, välfärd, stärker samhället och har ett hållbart förhållningssätt till omvärlden. Det handlar även om att  ta eget ansvar, att alla vill och tillåts ta ansvar. Vi är övertygade om att det förhållningssättet utvecklar företag och organisationer till att bli välmående och spänstiga för att kunna gynna världen mer än något annat.

- För att nå klimatmålen måste vi genomföra disruptiva förändringar – både hos oss själva och i samhället. Vi som jobbar med digitalisering har en möjlighet att hjälpa till att skapa förutsättningar för helt nya lösningar och nya affärsmodeller som främjar klimatmålen. Vi är mitt inne i ett paradigmskifte där digitaliseringen är en möjliggörare för alla att skapa ett klimatsmart samhälle. Det är inte genom att dra åt tumskruvarna ännu mer som vi når målet om ett Fossilfritt Sverige 2045, det är genom att tänka nytt och lita på innovation och kreativitet som vi når dit. Ett konkret exempel är delningsekonomin som aldrig skulle ha hänt om det inte vore för tekniken. Vi måste våga tänka stort och fråga oss är vad som finns runt hörnet, i framtidensäger Johan Svenungsson, Partner på Accigo.

Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk med målet att landet ska vara klimatneutralt senast år 2045. Utifrån det beslutet har Fossilfritt Sverige bjudit in näringslivets branscher att skriva sina egna färdplaner för hur de ska bli fossilfria samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. I färdplanerna beskriver branscherna när och hur de ska bli fossilfria, vilka tekniska lösningar som behöver utvecklas, vilka investeringar som behöver göras och vilka hinder som behöver röjas ur vägen. Färdplanerna innehåller också branschernas egna förslag på åtaganden för branschaktörerna och politiska lösningar. Totalt har nu tretton färdplaner färdigställts och lämnats över till regeringen, och fler är på väg. Eftersom färdplanerna är så många skapar produktionen av dem ett momentum i Sverige där allt fler aktörer tar steg mot  ett fossilfritt samhälle. Tillsammans bildar färdplanerna ett »Sverigepussel« där det framgår hur Sverige ska kunna bli fossilfritt samtidigt som välfärden ökar. 

- Det är fantastiskt att branschens ledande experter samlats för att genomföra detta projekt. Det har varit en spännande resa under ett års tid. Med fokus på vår bransch som en lösningsaktör är vi nu i hamn med en banbrytande färdplan som hela 97% av referensgruppen har ställt sig bakom. Vi är 33 företag som kommer att jobba för att leverera smarta innovativa lösningar för globalt hållbar fossilfrihet, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för digitaliseringskonsultbranschens färdplan.

Vill du veta mer om Fossilfritt Sverige och Accigos roll i färdplanen? Kontakta Johan Svenungsson så kan han berätta mer.

 

Johan Svenungsson

+46 70-410 57 49

johan.svenungsson@accigo.se

Prenumerera på bloggen

Få uppdateringar om nya inlägg

Vill du veta mer om våra pågående projekt och aktuella branschtrender? Vi berättar även om våra olika erbjudanden och sättet vi arbetar på för att hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter.

Fyll i din e-post för att prenumerera

Relaterat innehåll

Läs mer och låt dig inspireras

I vår kunnskapsbank har vi samlet vår beste innsikt fra det nordiske markedet. Her finner du vår svenske blogg og guider, samt våre norske kundecase.

Til bloggen